empty_42.gif - 816 Bytes 


EVJE OG HORNNES KOMMUNE


Klikk på mini-kartet for å¨se en støres versjon


Evje og Hornnes kommune er omtrent 550 km2 stor og det bor omtrent 3300 mennesker. Mye av kommunen er vakkert natur og man behøver ikke å gå langt for å være midt opp i skogen eller fjell.

Evje og Hornnes kommune har en rik kulturhistorie med mange spor etter gammel bosettning og industri. Særlig har gruvedrift preget en del av landskapet i kommunen, med en hel del gamle, nedlagte gruver og annlegg som hadde tilknittning til gruvedriften.

Som naturkommunen har Evje mye å tilby: praktfull skog, mange elver og sjøer, en yrendes dyreliv med masse elg, bøver, hjort, rådyr, tiur, rype m.m. Det finnes mye fisk i Otra. Og det finnes flere plasser i Evje som er fredet pga. forekomst av sjeldne plantearter.

Setesdal Mineralmesse er en ypperlig anledning å kombinere en opphold i Evje med noen avslappende skogs- eller fjellturer.

Velkommen til Evje!


The Evje and Hornnes municipality is about 550 km2 large with a population of about 3300 persons. Most of the municipality is pure nature and you never have to walk for long to be in the middle of forest or mountains.

The Evje and Hornnes municipality has a rich cultural history and you will find many traces of old settlements and industry. Especially the mining industry has left many traces in Evje, with a number of abandoned mines and buildings connected to the mining.

As a nature municipality Evje and Hornnes has much to offer: beuatiful woods, plenty of rivers and lakes, teeming animal life with many elgs, bevers, deers, roes, capercaille, grouse etc. There is plenty of fish in the Otra river. And several places are protected due to the presence unique plants.

The Setesdal Mineralshow is an ideal opportunity to combine your stay in Evje with some relaxing wood- en mountaintrips.

Welcome to Evje!
kommunevapen_white


For ytterlige opplysninger kan du ta kontakt med:

Oddestemmen Steinsliperi
4735 Evje
(+47) 37930161
email: steinsliperi@oddestemmen.com


Oddestemmen