Setesdal Mineralmesse


A E S C H Y N I E T - (Ce)

(Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6 - orthorhombisch - hardheid 5-6

- Kåbuland, Iveland -

aeschynite-(Ce)

Aeschyniet-(Ce) is één van de minder zeldzame zgn. "zwarte mineralen", oxides die cerium, yttrium, lanthanium, niobium, tantalium, titanium, thorium en uranium bevatten.

Ten gevolge van de aanwezigheid van uranium en thorium in aeschyniet-(Ce), is het kristalrooster volkomen afgebroken, waardoor eigenschappen zoals kleur, glans en hardheid aanmerkelijk beïnvloed worden. Dit soort mineralen met beschadigt kristalrooster wordt "metamict" genoemd.

Goede kristallen van dit mineraal worden gevonden in een aantal mijnen in Evje-Iveland, waarvan i.h.b. de Mølland, Kåbuland, Ljosland en Slobrekka mijnen genoemd worden.

Het hier getoonde exemplaar toont de meer typische kristalvorm van Easchyniet-(Ce), als een op een beitel gelijkende dikke plaat. Daar waar beschadigingen het inwendige van de kristallen tonen, zijn goed de vet-achtige/hars-achtige glans en de afwezigheid van rechte splijtvlakken te zien. Deze soort van onregelmatige splijting is typerend voor de radioactieve mineralen uit de pegmatieten.

Geduldige verzamelaars zouden in staat moeten zijn vondsten te doen in de Slobrekka mijn, maar het is geen mineraal dat gemakkelijk of in grote hoeveelheden gevonden word.


Terug naar de mineralen pagina


Oddestemmen Steinsliperi