Setesdal Mineralmesse


A L L A N I E T - (Ce)

Ca(Ce,La)(Al,Fe3+)2Fe2+[O|OH|SiO4|Si2O7] - monoklien - hardheid 5,5-6

- Iveland -

allanite_(Ce)

Allaniet-(Ce) is een lid van de epidoot-groep mineralen. Dit mineraal vormt bruin-zwarte kristallen of massa's die aanzienlijke dimensies kunnen aannemen.

In een aantal pegmatieten wordt allaniet-(Ce) als lange dunne naalden aangetroffen die meestal niet dikker zijn dan 1-3 mm, maar soms wel 20-30 cm lang. Lokaal wordt deze variateit "strale-orthitt" genoemd, oftwel "straal-orthiet". Orthiet is een in onbruik geraakte naam voor allaniet-(Ce).

In veel gevallen zijn deze naalvormige allaniet-(Ce) kristallen geheel of gedeeltelijk omgezet naar bruine poeder-achtige substanties, ofwel bastnäsiet-(Ce) of zeldzamer ancyliet-(Ce).

De vetachtige glans van alle in de pegmatieten gevonden allaniet-(Ce) is een indicatie dat dit mineraal uranium of thorium bevat, maar meestal veel minder dan de overige radioactieve mineralen. Allaniet-(Ce) kristallen zijn dan ook altijd metamict, d.w.z. dat het kristalrooster door de radioactiviteit afgebroken is.

Van andere vindplaatsen zijn arm-dikke en misschien wel meter-lange kristallen bekend. In de Slobrekka groeve was afgelopen jaar nog altijd een enorm kristal te bewonderen.


Terug naar de mineralen pagina


Oddestemmen Steinsliperi