Setesdal Mineralmesse


B E R Y L

Be3Al2Si6O18 - hexagonaal - hardheid 7,5-8

- Brattekleiv, Evje -

beryl_06.jpg - 112813 Bytes

Beryl wordt in een groot aantal van de mijnen in het Evje-Iveland gebied gevonden, en werd sporadisch gewonnen als erts voor het ultra-lichte metaal beryllium.

Typisch voor beryl zijn de dikke staaf-vormige kristallen met een 6-kantige omtrek. Er zijn kristallen gevonden die vele tonnen wogen, maar het gemiddelde ligt veel lager, rond de 5-10 cm lang en 0,5-3 cm dik.

Het hier afgebeelde exemplaar is 6,5 cm lang en 1-1,5 cm dik. De hier getoonde kleur wordt heel veel in de Brattekleiv mijn gevonden.

In zeldzame gevallen kan beryl helemaal helder doorzichtig geel, oranje of blauw zijn, respectievelijk heliodoor, goud-beryl en aquamarijn genoemd.

De afgelopen jaren zijn vooral in de Brattekleiv mijn goede exemplaren gevonden, waarvan in de stenenwinkels in Zuid Noorwegen voorbeelden van te koop zijn.

De meest geliefde exemplaren zijn die een combinatie van beryl met monaziet en/of ferrocolumbiet vormen.

Beryl is een mineraal dat makkelijk door resterende gassen en vloeistoffen in de pegmatiet aangegrepen wordt, en daardoor ofwel ten dele opgelost wordt, ofwel in andere mineralen omgezet wordt. Van beide processen zijn voorbeelden te zien in de beryl van de Brattekleiv mijn.

Regelmatig zijn in de veldspaat de meer of minder lege afdrukken van beryl kristallen te zien. Eventueel resterende beryl heeft i.p.v. scherpe kristalvlakken een veelheid aan kleinere geronde vlakjes. Soms bevinden zich in de holtes microscopisch kleine kristalletjes van bertrandiet of milariet.

In andere gevallen worden de kristallen stukje bij beetje verandert in één of meerdere andere mineralen, vaak een mengsel van veldspaat, hematiet, baveniet, bertrandiet etc. Dit wordt een "pseudomorfose" genoemd.


Terug naar de mineralen pagina


Oddestemmen Steinsliperi