Setesdal Mineralmesse


K W A R T S

SiO2 - trigonaal - hardheid 7

- Landsverk I, Mineralsti Evje -

quartz from Landsverk I, Evje

Kwarts is één van de twee hoofdbestanddelen van alle pegmatieten in het Evje-Iveland gebied. Veldspaat is het andere hoofdmineraal, en komt in nog grotere hoeveelheden voor.

Meestal is de kwarts relatief saai en wordt aangetroffen als witte, grijze of zwarte massieve klompen

In de gevallen dat kwarts de kans krijgt zich vrijelijk in holtes in de pegmatiet te ontwikkelen, kunnen de meest fantastische kristallen ontstaan.

De grootste kristallen die ooit in dit gebied zijn gevonden komen uit één van de Birkeland mijnen en wogen vele tientallen kilo's. In het Fennefoss museum liggen twee exemplaren die respectievelijk omtrent 40 en 50 kilo wegen.

Gemiddeld zijn de kwarts-kristallen veel kleiner, en het langste kristal van de hier afgebeelde groep is ongeveer 10 cm lang.

De op goud lijkende kleur wordt veroorzaakt door een heel dun laagje stilpnomelaan.

Dit exemplaar werd in april 2004 gevonden, in een holte in de linkerwand, waar een paar dagen tevoren 50 m3 gesteente uitgesprongen was.

De zone waarin in 2004 gesprongen werd is uitzonderlijk rijk aan holtes met kwarts-kristallen, en kan met recht vergeleken worden met de spreekwoordelijke "Zwiterse kaas".

Het materiaal dat in 2004 uitgesprongen is, is bij lange na nog niet doorzocht en mogelijkheden om dergelijke groepen te vinden zijn in principe nog steeds aanwezig.


Terug naar de mineralen pagina


Oddestemmen Steinsliperi