Setesdal Mineralmesse


KWARTS op VELDSPAAT

SiO2 - trigonaal - hardheid 7

- Landsverk I mijn, Mineralsti, Evje -

quartz from landsverk I, Evje

Heel attractieve combinaties van kwarts en veldspaat worden regelmatig aangetroffen, hoewel het grootste gedeelte van de hedentendage gevonden kwarts voornamelijk te vinden is als losse kristallen en kleinere groepjes zonder al te veel veldspaat.

De prismatische als ook de pyramidale vlakken van vooral het kristal net links van het midden onderaan, zijn duidelijk verschillend van elkaar. De prismavlakken zijn grof, alsof deze vol met hele kleine gaatjes zijn.

Dit zijn de positieve afdrukken van georienteerd op het hoofdkristal gegroeide tweede generatie kwarts-kristallen. En ook de spitse top is duidelijk een nieuwe fase in de vorming van het kristal geweest, waarbij de omstandigheden ten aanzien van druk, temperatuur en samenstelling van de gassen en vloeistoffen in de pegmatiet zich drastisch wijzigden.

De duidelijk groene kleur van de prismavlakken is het gevolg van de aanwezigheid van chloriet, ingesloten in het kwartskristal, ten dele ook als poederachtige korst in de putjes in de prismavlakken.

Zulke kristallen met verschillende generaties kristallen in één en hetzelfde object samengevoegd hebben meestal een grote extra waarde voor de liefhebber van zowel esthetiek als ook geometrie.

De op de achtergrond aanwezige rose-bruine veldspaat is in eerste instantie aan de oppervlakte albiet/adulaar, maar daaronder een oudere generatie veldspaat, een mikroklien-fragment die in grote aantallen onstonden ten gevolge van barsten in de pegmatiet. De resterende gassen en vloeistoffen lijmden deze fragmenten door middel van veldspaat, kwarts, kalsiet, chloriet, stilpnomelaan weer aan elkaar.

Gedurende de allerllaatste stadia van de vorming van de pegmatiet onstaan vooral chloriet en stilpnomelaan. Veel kwarts kristallen zijn daardoor ofwel groen, ofwel bruin gekleurd. Deze mineralen zijn in het algemeen nooit helemaal te verwijderen, maar kunnen in veel gevallen, zoals ook op het hier getoonde exemplaar, tot fraaie kleur-kontasten leiden.

Zie ook het exemplaar dat op de volgende pagina wordt getoond.

quartz_01_mini.jpg - 8436 Bytes


Terug naar de mineralen pagina


Oddestemmen Steinsliperi