Setesdal Mineralmesse


I L M E N O R U T I E L

(Ti,Nb,Ta,Fe)O2 - tetragonaal - hardheid 6-6,5

- Håvårstad, Iveland -

ilmenorutile

De status van dit mineraal is onzeker, en er zal verder onderzoek gedaan moeten worden om te bepalen of dit mineraal ook werkelijk aan alle aan een "mineraal" gestelde criteria voldoet.

Ongeacht deze onzekerheid, betreft het hier een zeer zeldzaam mineraal en de hier getoonde kristallen behoren tot het allerbeste wat van dit mineraal bekend is.

In essentie is het een mineraal verwant aan rutiel (titanium-dioxide), maar bevat een hoog percentage niobium, tantalium en ijzer.


Oddestemmen Steinsliperi