Setesdal Mineralmesse


A E S C H Y N I T T - (Ce)

(Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6 - orthorhombisk - hardhet 5-6

- Kåbuland, Iveland -

aeschynite-(Ce)

Aeschynitt-(Ce) er en av de minder sjeldne "svarte mineraler", dvs. oksider som inneholder bl.a. cerium, yttrium, lanthan, niobium, tantalium, thorium og uran.

Aeschynitt-(Ce) inneholder prinsipiell alltid thorium og litt uran, noe som bryter ned krystallgitteret. Egenskaper som farge, glans, hardhet, spaltbarhet osv. blir betraktelig endret pga. dette. Mineraler med en ødelagt krystallgitter pga. innhold av radioaktive elementer blir kalt "metamikt".

Gode krystaller av aeschynitt-(Ce) blir funnet i mange gruver i Evje og Iveland, og særlig i Mølland, Kåbuland, Ljosland og Slobrekka har det blitt funnet perfekte krystaller.

Krystallen som vises her er typisk for aeschynitt-(Ce). En tykk plate med en meisel-liknende toppflate.

Hvor småskader viser krystallens indre ser man tydelig den for metamikte mineraler karakteristike fettglans og uregelmessig brudd.

Tålmodige samlere kan fortsatt finne gode krystaller i Slobrekka gruve, men det er ikke noe mineral som er lett å finne.


Terug naar de mineralen pagina


Oddestemmen Steinsliperi