empty_42.gif - 816 Bytes 

Banner Setesdal Mineralmesse


SETESDALS MINERALGALLERI

Mineralforekomstene i Evje og Iveland i Setesdal er kjent både blant fagfolk og hobbysamlere. Førstnevnte var spesielt interessert i den eksotiske måten noen mineraler var dannet på, mens samlergruppen beundret de vakre krystallene og det fargespillet som mange mineraler eksponerte.

På denne siden presenterer vi noen highlights fra Fennefoss Museum i Evje. Vi er takknemlig for at Museeumsnemnda i Evje og Hornnes har gitt oss lov til å bruke bilder av disse mineralene på nettsiden.

Klikk ikonnet for å se bildet i full størrelse.


ORTHOKLAS - var. ADULAR Landsverk I mine, Evje adularia_01_mini
AESCHYNITT-(Ce) Iveland aeschynite
ALLANITT-(Ce) Iveland allanite
MIKROKLIN - var. AMAZONITT Landsverk I, Evje amazonite
BERYLL Brattekleiv, Evje beryl_06_mini.jpg - 6824 Bytes
BERYLL Ljosland, Iveland beryl_01_mini.jpg - 4118 Bytes
BERYLL Iveland beryl_04_mini.jpg - 6608 Bytes
KALSITT Landsverk I, Evje calcite from Landsverk I, Evje
KALSITT Landsverk I, Evje calcite_02_mini.jpg - 4100 Bytes
CHABAZITT Landsverk I, Evje chabazite_01_mini
FERROKOLUMBITT Brattekleiv, Evje ferrocolumbite
FLUORITT Landsverk I mine, Evje fluoritt - Landsverk I, Evje
ILMENORUTIL Iveland ilmenorutile_01_mini.jpg - 6469 Bytes
MONAZITT-(Ce) Landsverk I, Evje monazite_02_mini.jpg - 4709 Bytes
MONAZITT-(Ce) Landsverk I, Evje monazite_01_mini.jpg - 6928 Bytes
PYRITT Knipane, Iveland pyrite_02
PYRITT Landsverk I, Evje pyrite_04
KVARTS Landsverk I, Evje quartz from Landsverk I, Evje
KVARTS Landsverk I, Evje quartz_02_mini.jpg - 5786 Bytes
KVARTS Landsverk I, Evje quartz_05_mini.jpg - 6186 Bytes
KVARTS Landsverk I, Evje quartz_09_mini.jpg - 4975 Bytes
KVARTS Landsverk I, Evje quartz_10_mini.jpg - 7608 Bytes
KVARTS Landsverk I, Evje quartz_14_mini.jpg - 5564 Bytes
KVARTS Landsverk I, Evje quartz_04_mini.jpg - 3575 Bytes
KVARTS Landsverk I, Evje quartz_03_mini.jpg - 8612 Bytes
SPESSARTIN Iveland spessartine_01_mini.jpg - 6490 Bytes
STILBITT Landsverk I, Evje stilbite_01_mini.jpg - 7530 Bytes
STILBITT Landsverk I, Evje stilbite_02_mini.jpg - 6410 Bytes
THORTVEITITT Kåbuland, Iveland thortveitite_01_mini.jpg - 5696 Bytes
THORTVEITITT Undeland, Evje thortveitite_03_mini.jpg - 2389 Bytes


Norske hovedside  | messeprogram  | geologiske severdigheter  | andre aktiviteter
servicetilbud  | Setesdals geologie  | mineraler fra Setesdal  | bilder av Setesdal  | geo-lenker


Oddestemmen Steinsliperi

empty_42.gif - 816 Bytes