Setesdal Mineralmesse


M I K R O K L I N  -  var. A M A Z O N I T T

KAlSiO3O8 - triklin - hardhet 6

- Landsverk I gruve, Evje -

amazonite

Amazonitt er pga sin flotte grøne farge en av de mest ettersøkte mineraler i Evje og Iveland. Hvert år er det tusenhvis av turister som prøver å finne småbiter amazonitt i Landsverk I gruve på Mineralstien i Evje. I 2004 klarte de fleste å finne noen greie prøver.

Amazonitt er en grøn variant av mikroklin-feltspat og må ikke betraktes som individuel mineral.

Selve feltspat-familie er meget komplisert og består av mange forskjellige typer, som skilles pga. vekslende innhold av kalium, natrium og kalsium. I tillegg finnes det forskjell i krystallstruktur.

For nybegynnere er det svært vanskelig å skille mellom de forskjellige feltspat typer, og i mange tilfeller er det til og med umulig for erfarene samlere å si med sikkerhet hva slags feltspat foreligger. Da er det nødvendig å ta i bruk mer avanserte analyse-metoder som f.e. mikrosonde eller röntgendiffrakti.

Mikroklin er typisk en feltspat som dannes gjennom langsomt nedkjøling av magma, slik at det dannes enorme krystaller eller masser. I Iveland har det blitt funnet 10 meter lange krystaller som veide ca. 200 ton.

Typisk for mikroklin-feltspat er en mønster av hvite striper, tynne lameller av natrium-rik albitt som har skillet seg ut fra selve mikroklin, som er en relativ ren kalium-feltspat.

Den type sammenvekst av abitt og mikroklin blir kalt "pertitisering", og selve striper heter "pertitisske striper".

I amazonitt resulterer det i en vakkert grøn-hvit kontrast, noe som gjør materialet enda mer verdifull for steinsliping.

Noen sier at fargen har sammenheng med en spesifikk minimal bly-innhold. Ikke alle vitenskapere ser ut å være enig i det, men det kunne jo neppe være en tilfeldighet at alle amazonitt-prøver viser en relativ høy bly-innhold. Selv om variasjonen gir grunn til en visst forbehold, finnes det ikke noe annen forklaring som holder mål.

Siden 50-60 tallet har det blitt tatt ut betraktelige mengder amazonitt fra Landsverk I gruve, som for det meste ble eksportert for meget rimelige priser til Idar-Oberstein i Tyskland. Her ble det brukt i de mange smykkesteinssliperiene for produksjon av kabohon-geschiffener Steine.

I dag er god kvalitet amazonitt fra Landsverk I relativ sjelden. Det har ikke blitt sprengt i amazonitt-sonene siden 1999, da Ivar Gautestad sprang ut en 2-300 kg bra kvalitet material.

Eksemplaret som vises på dette bilde tilhører samlingen til Theodor Gautestad. Det er den absolut fineste kvalitet amazonitt som noensinne har blitt funnet. Fargen er edel og materialet har bare få hårtynne sprekker som ikke kan brukes.


Terug naar de mineralen pagina


Oddestemmen Steinsliperi