Setesdal Mineralmesse


B E R Y L L

Be3Al2Si6O18 - heksagonal - hardhet 7,5-8

- Brattekleiv, Evje -

beryl_06.jpg - 112813 Bytes

Beryll er en alminnelig mineral i Evje/Iveland-område og ble i fortiden av og til utvunnet som malm for framstilling av beryllium, en ultralett metall med mange anvendinger som f.e. legeringsmetall, i elektronikk, lasers, kjernefysik, keramiske materialer m.m.

Typisk for beryll er 6-sidige, tykke stavformige krystaller. Beryll krystaller kan bli kjempestore, og kyrystaller som veidde flere tonn har blitt funnet i område. Stortsett er de krystallene mellom 5 og 30 cm lang og 0,5-3 cm tykk.

På bilde vises det en krystall som er 6,5 lang og 1-1,5 cm tykk. Den gule fargen er typisk for mestenpart av beryll funnet i Brattekleiv, selv om det også har vært funnet blå farget akvamarin.

For noen år siden ble det sprengt ut mange gode beryll-stuffer, og i noen steinbutikker går det an å få kjøpt flotte eksemplarer.

Brattekleiv er også kjent for meget flotte kombinasjoner av beryll med monazitt-(Ce) og / eller ferrokolumbitt.

Bery blir relativ lett angripet av overskuddet av varme væsker eller gasser som av og til finnes i pegmatitter. I noen tilfeller danner det seg mindre krystaller av sekundære beryllium mineraler, som f.e. bertranditt, bavenitt, phenakitt, milaritt og euklas. Da blir selve beryll helvis eller stedsvis erstattet med en annen material, noen ganger med dannelse av store hulrom med formen etter en beryll-krystall. Noen ganger er det absolut ingenting av det originale materiale igjen.

En hel eller delvis omdannelse av en opprinnelige mineral til en annen, sekundær mineral, hvor selve krystallformen av den opprinnelige mineral også virkelig gjennkjennbar er, heter en pseudomorfose.

Kanskje enda mer spennende er de klare, gule eller blå fargete vartianter som heter "gulberyll", "heliodore" or "akvamarin". Disse kan bli slipt til vakre smykkesteiner, slik som de neste bilder viser.

Klikk deg tilbake til oversiktsiden med å klikke på lenken nedenfor.


Tilbake til oversikt over mineralene


Oddestemmen Steinsliperi